Vasile CALMOI – s-a născut la 15 iunie 1946, în satul Chircani, jud. Cahul. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova. Din 1946 a lucrat în câteva şcoli săteşti din raioanele Vulcăneşti şi Cahul. În perioada 1967-1969 este instructor şi apoi, locţiitor al Secţiei de organizare a Comitetului de comsomol al raionului Cahul.

În anul 1972, devine colaborator al Secţiei K.G.B. din Ungheni, deţinând ulterior funcţiile de împuternicit, împuternicit principal, locţiitor al şefului şi şef al Secţiei K.G.B.-M.S.N. din Ungheni.

În ianuarie 1992, este numit comandant al detaşamentului nr. 1 de grăniceri al trupelor de grăniceri ale M.S.N. Din iulie 1992, este vice-ministru al Securităţii Naţionale, iar din februarie 1997, este comandant al trupelor de grăniceri. În anul 2000, după organizarea Departamentului Trupelor de Grăniceri, este numit la conducerea trupelor de grăniceri.

În iunie 2001, a fost trecut în rezervă.[1]

Funcţia de ministru al Securităţii Naţionale a Republicii Moldova a deţinut-o în perioada anilor 1992-1997. Se considera că, în postul de ministru al Securităţii Naţionale, a fost adus de „lobby-ul agrarian”, care s-a aflat la guvernare (Partidul Democrat-Agrar, condus de Dumitru Moţpan). V. Calmoi s-a preocupat intens de trupele de grăniceri, fiind cel ce a stat la baza organizării şi reorganizării trupelor de grăniceri ale Republicii Moldova. În activitatea sa de ministru al Securităţii Naţionale a acordat prioritate coordonării activităţii trupelor de grăniceri şi nu activităţii operative a M.S.N.

Printre meritele lui V. Calmoi în fruntea Securităţii Naţionale, poate fi evidenţiată lupta eficace a M.S.N. din anii 1992-1994 cu primul val de imigranţi clandestini din ţările Asiei.

În funcţia de ministru al Securităţii Statului, V. Calmoi a fost urmat de Teodor Botnaru.[2][1]. http://logos.press.md/WholsWho/Main.asp?Mode=Latter&Person=Latter=К

[2]. T. Botnaru, A. Ganenco, Istoria Serviciilor Secrete, pp. 101-102.

Hosted by uCoz